Valsts nozīmes ūdensnotekas rekonstrukcijas. Trases piketāžas atjaunošana. Apauguma  novākšana gultnē un bermās. Celmu laušana, ekskavācija. Izraktās grunts izlīdzināšana, būvju  attīrīšana no sanesumiem, caurteku būvniecība.  Paveiktie projekti: Valsts nozīmes ūdensnotekas Kaucis  rekonstrukcija, Ekskavācija 16 617 m3 , izraktās grunts  izlīdzināšana 12670,40 m3, Caurteku būvniecība 3gb, drenu izteku atjaunošana 118 gab.  2011.oktobris - 2012. Novembris.  Valsts nozīmes ūdensnotekas Dolīte rekonstrukcija, Ekskavācija 14 129,99m3 , izraktās grunts  izlīdzināšana 11 303,99m3, Caurteku būvniecība 2gb, drenu izteku atjaunošana 77 gab, caurteku  remonta 8 gab. 2012.marts - 2012. Decembris.  Valsts nozīmes ūdensnotekas "Misa" un "Taļķe" rekonstrukcija. Veiktie būvdarbi: gultnes rakšana,  drenu izteku atjaunošana, apauguma novākšana, tiltu remonts un līdzināšana. No 2011.gada  augusta - 2012.gada janvārim. Būvdarbu apjoms 8,700km.  Valsts nozīmes ūdensnotekas "Rītausmas grāvis" rekonstrukcija. Gultnes rakšana, grāvju  pievienošana, gultnes nostiprinājumi caurteku galos. No 2011.gada  jūnija līdz 2011.gada  oktobrim. Būvdarbu apjoms 5,770 km.  Valsts nozīmes ūdensnotekas "Vārnupe" rekonstrukcija. Būvdarbu apjoms 8,285 km. No  2007.gada septembra līdz 2008.gada jūnijam. Trases attīrīšana no apaguma 2,54 ha, gultnes  rakšana 16 756 m3, gultnes izlīdzināšana 18 707 m3, drenāžas izteku atjaunošana 40 gab. No  2007.gada septembra līdz 2008.gada jūnijam. 
Bauskas Meliorācija Copyright 2017