Bauskas Meliorācija Copyright 2013
Mežu meliorācijas sistēmu atjaunošana. Meliorācijas grāvju attīrīšana no piesērējuma, kā arī  esošās caurtekas attīrīšana, kā arī jaunu caurteku būvniecība. 
Bauskas Meliorācija Copyright 2017