Lietus ūdens novadīšanas sistēmu izbūve. Esošo caurteku demontāža, jaunu caurteku iebūve.  Sākotnēji esošās meliorācijas grāvja teknes atjaunošana pēc segtā vada izbūves. Melnzemes  uzvešana ar izlīdzināšanu. Gruntsūdens līmeņa pazemināšana būvgrāvī, izmantojot adatu filtru  iekārtas.
Bauskas Meliorācija Copyright 2017